مبانی موسیقی اصیل هندی

موسیقی هندی براساس صدای انسان ساخته شده است. زیرا دامنه صدا به کمتر از 4 اکتاو محدود می شود.

نوازندگان اغلب از سبک و سیاق آوازی اجراهای خود تقلید می کنند.

آهنگ های ترکیبی دانلود آهنگ هندی شاد خواننده زن – بدون بداهه – در واقع قطعات آوازی هستند

که خواننده با نوازنده اجرا می کند دانلود آهنگ هندی شاد خواننده زن و مرد و در آنها نوازنده سبک های آوازی را تقلید می کند.

آواز به عنوان آغاز بداهه نوازی استفاده می شود.

بسیاری از آهنگسازان در جنوب هند زندگی کرده دانلود آهنگ هندی شاد خواننده زن و مرد و هزاران آهنگ ساخته اند.

تیاگاراجا (1847-1747) ، ماتاسوامی دیچیتر (1775-1835) و شیاما سوستری (1762-1827) بزرگترین آهنگسازان هستند.

هر سه نوازنده در یک روستا متولد شده اند و از معاصر هایدن هستند

آیا آنها موتزارت و بتهوون بودند. این سه را “تثلیث موسیقی” می نامند.

ملودی بسیار غنی تزئین شده – آوازی یا سازه ای از ویژگی های موسیقی هند است.
این ملودی ها اغلب در فواصل کوتاه (فاصله کمتر از نصف پرده) حرکت می کنند.

خطوط ملودیک با تمام ظرافت تزئینات ظریف آفت

و فراز و نشیب های کوچکی در اطراف نت ها ، تزئین شده وجود دارد.

در این ملودی ها ، گلیساندو انتقال خوشایندی از یک صدا به صدای دیگر را فراهم می کند.

ملودی های هندی و دانلود آهنگ هندی شاد خواننده زن کم و بیش همیشه توسط سازهای زمینه ای اجرا می شوند که در حین اجرا نت های مقوی و غالب (شبه غالب) را می نوازند.

همراه هستند بنابراین ، بافت اصلی این موسیقی ملودی است

ساخته شده برای شنیدن در برابر پس زمینه برای تلفن های موبایل یکنواخت.

در دانلود آهنگ هندی شاد خواننده زن ، به جای توالی های هارمونیک و بافت چند صدایی موسیقی غربی ، کشش ها و نزول های ملودیک و موزون وجود دارد.

تنبور ، ساز دسته ای بلند و دارای چهار سیم فلزی که به طور مداوم پیچیده می شود ، مهمترین ساز در این زمینه است.

صدای یکنواخت و پایدار به ایجاد فضای خاصی از دانلود آهنگ هندی شاد خواننده زن کمک می کند.

علاوه بر تکنوازها و تنبور ، یک طبل نیز وجود دارد

که یک ساختار موزون را حفظ می کند و گاهی می تواند بداهه های موزون را انجام دهد.

در قرن نوزدهم ، با حاکمیت انگلیس بر هند ، موسیقی اصیل شمال هند و دانلود آهنگ هندی شاد خواننده زن هنوز در دادگاه ها برای مخاطبان محدود نخبه اجرا می شد.

اما این حمایت اشرافی در قرن بیستم با انتقال هند از استعمار انگلیس به استقلال کمرنگ شد.

1947 – سال استقلال هند. بسیاری از نوازندگان شغل خود را از دست دادند و زمان آن بود

حدود 600 حاکم ، که نهادهای سیاسی محسوب می شدند ، در سراسر هند ناپدید شدند و در سرزمین های همسایه ادغام شدند.

نوازندگان هندی به دنبال حمایت مردمی بودند و نوازندگان اروپایی نیز در قرن هجدهم و نوزدهم همین کار را کردند.

امروز آثار و اجراهای نوازندگان هندی از رادیو و تلویزیون پخش می شود

ضبط شده روی صفحه ها و کاست ها است و برخی از آنها موسیقی فیلم نیز می سازند.

برخی از آنها کالج های عمومی یا کنسرت های کالج را آموزش می دهند.

امروزه بسیاری از هنرمندان هندی در سراسر جهان به مسافرت و اجرای برنامه می پردازند.

مجریان آهنگ هندی

مجریان هندی معتقدند که موسیقی آنها ماهیتی معنوی دارد.

راوی شانکار (متولد 1925) ، یکی از مهمترین موسیقی دانان هند ، می گوید:

“از نظر ما موسیقی نوعی آموزش معنوی است که وجود درونی انسان را به حالت آرامش و عظمت مقدس می رساند.

آشکار کردن جوهر جهان که موسیقی نشان می دهد ،
هدف نهایی موسیقی ما این است: “انسان می تواند از طریق موسیقی به خدا برسد.”

این تأکید معنوی در متن ترانه های هند جنوبی که مضمونی مذهبی دارند نیز منعکس شده است. نوازندگان هندی ، گورو

استاد بزرگتر) خود را به عنوان نماینده جهان مقدس احترام می گذارد. وقتی معلم تازه کار قبول می کند ،

معمولاً یک مراسم خاص برای شروع رمز و راز انجام می شود. از این مرحله به بعد انتظار می رود که تازه کار موجودیت خود را به استاد معارف تسلیم کند.

سنت های صمیمانه موسیقی از معلم تا مبتدی که فقط تقلید می کند ، نه با خواندن کتاب یا یادداشت

او دروس خود را می آموزد. منتقل می شود. به عنوان مثال ، دانشجویان دانلود آهنگ هندی شاد خواننده زن در درس های خود از عبارت معلم تقلید می کنند

و در اجرای خود بر همان اساس آواز می خوانند یا بازی می کنند. در هند اما سیستم های مختلفی برای نوشتن موسیقی و دانلود آهنگ هندی شاد خواننده زن وجود دارد

اما این روش ها تنها عناصر اساسی آهنگین و موزون را نشان می دهند.

نحوه گسترش این عناصر – تزئینات اساسی و جزئیات موسیقی – قابل نوشتن نیست و باید توسط معلم آموخته شود.

http://musicplaza.ir/download-romantic-hindi-song

ابتکار آهنگ هندی

بداهه نوازی نقش مهمی در موسیقی هند و دانلود آهنگ هندی شاد خواننده زن دارد. فقط چند فرهنگ وجود دارد که بداهه پردازی در آنها بسیار پیشرفته و پیچیده است.

سیستم های پیچیده آهنگ و ریتمیک که کنترل انتخاب صداها دانلود آهنگ هندی شاد خواننده زن ، زیور آلات و ریتم ها را بر عهده دارند ، راه بداهه نوازی را نشان می دهد.

نوازندگان جوان قبل از اینکه اجازه بداهه نوازی داشته باشند

آنها برای تسلط بر قوانین و فنون اساسی باید سالها آموزش ببینند و ساعتها در روز آموزش ببینند.

بداهه نوازی اغلب توسط یک تکنواز یا یک تکنواز همراه با درامر انجام می شود.

این بداهه ها را می توان در سراسر هند مشاهده کرد

و بستگی به موقعیت و حال و هوای مجریان و شنوندگان دانلود آهنگ هندی شاد خواننده زن برای چند دقیقه دارد

آنها چندین ساعت دوام می آورند. بداهه نوازی می تواند ابزاری یا آوازی باشد.