درک فرآیند از کیفیت داده ها با یگدیگر

[ad_1]

تا کنون از زمان آغاز خود کپسول در نظر گرفته شده توسط اکثر مصرف کنندگان به موثر ترین روش از مصرف دارو است. در طول سال بسیاری از مواد مخدر-تولید کنندگان مانند بیش از حد داروهای مسکن توسعه “کپسول به شکل قرص” یا “Caplet” و تاکید بر اثر بخشی محصول خود را و همچنین به تصویر کشیدن یک ارتباط مثبت با تر تولید قرص قرص.

داده ها با یگدیگر اشاره به تکنیک گذاشتن برخی از داروها در داخل کپسول اجازه می دهد آنها را به صورت شفاهی گرفته می شود. داده ها با یگدیگر مفید است زمانی که در نظر گرفته شده دارو باید مخلوط با روغن یا مایع دیگر برای کمک به جذب آن در بدن است. از این رو بسیاری از مصرف کنندگان باید یک اولویت مجزا برای کپسول – به عنوان آسان به عنوان به خوبی به عنوان بیشتر موثر است. علاوه بر یگدیگر اجازه می دهد تا دارو جذب می شود و بیشتر به طور موثر به طوری دوزهای پایین تر می تواند مورد استفاده قرار گیرد که به نوبه خود به معنی نرم کپسول می تواند کوچکتر ساخته شده, ساخت بلع آسان تر است.

انواع

وجود دارد دو دسته اصلی از کپسول:

کپسول: معمولا بیشتر دیده می شود, کپسول ساخته شده از پوسته سفت و سخت در دو قطعه که با هم تناسب و پر از تجویز دارو. این فرمول به طور معمول بیشتر مناسب برای موهای خشک و پودر مواد مخدر.

کپسول نرم: ساخته شده در یک قطعه نرم کپسول ها در درجه اول برای مواد تشکیل دهنده فعال است که در حال قطع قابل حل در روغن و یا مایعات دیگر مانند روغن ماهی یا داروهایی که نیاز به محلول در روغن و یا مایعات دیگر برای کمک به جذب آنها در معده است.

روند

یک کپسول حاوی دارو به طور معمول در یک ظرف ژلاتین است که به راحتی قابل هضم توسط بدن است. بسیاری از مواد مخدر-تولید کنندگان استفاده از کپسول به دلیل ماهیت برخی از داروها باعث می شود آن را دشوار است به تولید آنها در یک شکل قرص است. ایجاد یک تبلت نیاز به یک اتصال مناسب ماده ای است که اجازه می دهد تا دارو به شکل یک جامد شکل اما بدون تاثیر منفی بر عملکرد خواص آن و یا در دسترس بودن زیستی.

وجود دارد به طور عمده دو دسته مواد استفاده می شود که در یگدیگر:

ژلاتین کپسول ژل یا کلاه متشکل از ژلاتین تولید شده از کلاژن از پوست حیوانات و یا استخوان های گیاهی کپسول متشکل از کارخانه پلی ساکاریدهای یا مشتقات آنها مانند carriageways و انواع اصلاح شده نشاسته و سلولز

در ضمن مختلف مواد دیگر نیز می تواند اضافه شده به ژل و عامل شکل گیری مانند گلیسیرین برای کاهش کپسول سختی رنگ آمیزی عوامل نگهدارنده و روغن و سطح درمان است.

داده ها با یگدیگر از سخت ژلاتین کپسول را می توان در اتوماتیک و نیمه اتوماتیک و همچنین دستی ماشین آلات. در حالی که داده ها با یگدیگر از سافت ژل کپسول نیاز به تمام اتوماتیک ماشین آلات به عنوان آنها تولید می شود پر شده و مهر و موم شده در همان زمان.

[ad_2]