راهنمای نگارش مقاله – مجله علمی پژوهان

پدیدآور ارسالکننده مقاله میتواند proof (پی دی اف) نوشته را اساسی پدیدآوران همکار جهت باز‌نگری نهایی و تائید به اشتراک بگذارد و درصورتیکه مواقعی نیاز به اصلاح داشت، می تواند به عقب برگشته و هر منتخب را که اضطراری میداند تصحیح و تاییدیه نوشته را مجدد باز‌نگری کرده و سپس نوشته را با به کارگیری از کلید “ثبت” ارسال نماید. 2- آنگاه طبقات, مفاهیم یا این که درونمایه های مهم دارای زیر گروه آنها به یار نقل قولهای مستقیم مشارکت کنندگان یا دادههای نخستین تصویب شده بیان و توضیح داده شوند. در مطالعات کیفی، باید شامل اطلاعاتی پر‌نور و کامل در باره: 1- طراحی مطالعه و تناسب آن کلیدی هدف/سؤال تحقیق، روزگار و مکان یا این که محفظه طبیعی مطالعه، طریق دستیابی به مشارکت کنندگان و ویژگیهای آن ها 2- طرز یا طرز ورود پژوهشگر به عرصه طبیعی مطالعه، تفسیر تام در گزینه روشها و فرآیند ساخت یا این که جمع آوری دادهها، طرز و میزان اشباع یا این که اتمام عده آوری دادهها، تفسیر روشهای بکار رفته در انتخاب معتبر ودقت دادهها (مقبولیت Credibility، تأییدپذیری Confirmability، قابلیت و امکان انتقال Transferability و امکان وابستگی Dependability) و ملاحظات اخلاقی 3- طرز رئیس دادهها، نرم افزارهای کامپیوتری (در شکل استفاده)، روشها بررسی دادهها و تناسب آن کلیدی طریق مطالعه. مقالات گزارش کوتاه نباید از 2000 کلمه تجاوز کنند و در آن حداکثر 2 جدول و یا این که نمودار و 15 منبع استعمال گردد. 4- دادهها و یافتههایی که در جداول و نمودارها ارائه میشود نباید در نوشته تکرار شود و در حد امکان بطور خلاصه در گزینه توزیع آنها در متن توده بندی رخ گیرد. لذا 1 – مقاله اهمیت یک نتیجهگیری روشن که از حد نتیجه ها مطالعه فراتر نرود، جمعبندی گردد 2- مورد ها کاربرد یافتهها، محدودیتهای مطالعه و مقدار تعمیمپذیری آن مورد دقت قرار گیرد. هیچگونه تصویر، جدول، گراف، نمودار یا این که رفرنسی در گوشه ای نیاز نیست و صرفا نوشته بایستی در آن قرار گیرد. همینطور آن‌گاه از چکیده باید قسمت های زیر هم به انگلیسی درج گردد که برای آنایی عمده میتوانید توضیحات فارسی این بخش ها را مطالعه نمایید. در اینجا اکثر به باز‌نگری وب وب سایت دانلود مقاله لاتین بازاریابی.

ایندکسر

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort Fethiye Escort Marmaris Escort android rat istanbul duşakabin fud crypter hack forum https://www.kusadasibest.comkusadasi escortmobil ödeme bozdurmaTürk Telekom Mobil Ödeme BozdurmaMobil Ödeme BozdurmaMobil Ödeme BozdurmaMobil Ödeme Nakite Çevirme