دانلود کتاب علم سیمیا pdf tagged posts

دانلود کتاب علمی

جویس کارول اوتس از چهارده سالگی وقتی مادربزرگش ماشین تحریری به او داد تایپ را شروع کرد.
من با آلیس در سرزمین عجایب وارد دنیای نویسندگی شدم
جویس کارول اوتس ، نویسنده آمریکایی و فارغ التحصیل دانشگاه به زبان انگلیسی خود دانلود کتاب علمی، می گوید که او برای اولین بار در نوجوانی با آثار نویسندگانی مانند شارلوت برونته ، ویلیام فاکنر و ارنست همینگوی با دنیای نویسندگی آشنا شد. اوتس نوشتن را در چهارده سالگی آغاز کرد که مادربزرگش ماشین تحریری به او داد...

Read More