دانلود کتاب علمی

جویس کارول اوتس از چهارده سالگی وقتی مادربزرگش ماشین تحریری به او داد تایپ را شروع کرد. من با آلیس در سرزمین عجایب وارد دنیای نویسندگی شدم جویس کارول اوتس ، نویسنده آمریکایی و فارغ التحصیل دانشگاه به زبان انگلیسی خود دانلود کتاب علمی، می گوید که او برای اولین بار در نوجوانی با آثارContinue reading “دانلود کتاب علمی”