سخنگوی زندانیان tagged posts

فراهم کردن زمینه تبادل زندانیان با آمریکا با تمام توان دیپلماتیک

فراهم کردن زمینه تبادل زندانیان با آمریکا با تمام توان دیپلماتیک

[ad_1]

سخنگوی وزارت خارجه گفت: ما قبلا اعلام آمادگی کرده ایم که اگر در قالب های مختلف بتوانیم گروگان های ایرانی در آمریکا را آزاد کنیم و به کشور برگردانیم، این کار را انجام خواهیم داد.

به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز، سید عباس موسوی گفت: ما قبلا اعلام آمادگی کرده ایم که اگر در قالب های مختلف بتوانیم گروگان های ایرانی در آمریکا را آزاد کنیم و به کشور برگردانیم، این کار را انجام خواهیم داد.

او که با صداوسیما گفت و گو می کرد، با اشاره به اینکه آنها هم تعدادی زندانی امنیتی در ایجا دارند، افزود...

Read More