سفارش ترجمه ارزان tagged posts

ترجمه برگشت چیست و چرا لازم است؟

کیفیت برای همه معنای متفاوتی دارد. در صنایع هم همین طور است. در برخی صنایع ، قابلیت اطمینان محصول است که کیفیت آنها را تعیین می کند. در برخی دیگر ، این مفید بودن محصول است که به مردم کمک می کند تا سطح کیفیت آن را دریابند. برای برخی افراد هرچه محصول بیشتر دوام بیاورد کیفیت آن بالاتر می رود. برای دیگران ، عمر یک محصول مهم نیست تا زمانی که بتواند نتایج رضایت بخشی را برای آنها فراهم کند. در صنعت زبان ، کیفیت با دقت تعیین می شود. هر ترجمه باید 100٪ دقیق باشد تا کیفیت بالایی در نظر گرفته شود...

Read More